Tel. 02-530-6639,086-778-0044,098-879-7822 Fax.0-2539-6382 | email : sale@feelcontact.co.th
 
VERTEX > VERTEX VZ-39


VERTEX
Categories : วิทยุสื่อสาร(CB) ประชาชนทั่วไป
Channel : -
กำลังส่ง : -
Frequency : -
Battery : -
Price : Call Now !

น้ำหนักเบาและไว้วางใจได้

ด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Li-Polymer, วิทยุสื่อสารรุ่น VZ-39 ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศไทยที่ต้องการวิทยุที่มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด แต่ยังคงคุณสมบัติทั้งหมดของ Vertex Standard ไว้อย่างครบถ้วน

การแจ้งการใช้งานช่องสัญญาณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนช่องสัญญาณ วิทยุ VZ-39 จะทำการแจ้งช่องสัญญาณปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มสลับช่องสัญญาณ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องละสายตามาดูที่เครื่องวิทยุ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้งานง่ายผ่านแป้นพิมพ์แบบ Full Keypad

รูปแบบแป้นพิมพ์ของวิทยุถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานทุกรูปแบบ รวมถึงการเปลี่ยนช่องสัญญาณที่ง่ายดายอีกด้วย

Internal VOX

ระบบ Voice Activated Transmit (VOX) ที่มีอยู่ทำให้สามารถใช้งานแบบ Hands-free โดยไม่ต้องกดปุ่ม Push-to-Talk ดังนั้นเป็นการช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ระบบเสียงที่ดังและชัดเจน

ด้วยลำโพงที่มีกำลังขับ 1-watt ช่วยทำให้คุณมั่นใจได้ในการรับฟังเสียงที่ชัดเจนภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวน

แบตเตอรี่ Li-Polymer

1600mAh Li-Polymer สามารถให้พลังงานในการใช้งานกว่า 9 ชั่วโมง ภายใต้การใช้งานตามรอบปกติที่ 5-5-90 (duty cycle 5-5-90)

อุปกรณ์เสริม 2-Prong Pin Connector

 

  Frequency Range : -
  Channel No. : -
  Frequency General : -
  Mode Type : -
  Channel : -
  Working Temparature : -
  Working : -
  Low Voltage Indicator : -
  Frequency Stability : -
  Case : -

  Output Power : -
  Transmitting Frequency Error : -
  Transmitting Current : -
  Max. Frequency Deviation : -
  Modulation Sensitivity : -
  Transmitting Distortion : -
  Tone Frequency Deviation : -
  Spurious Radiation : -
  Adjacent Channel power : -
  Harmonious Wave : -

  Sensitivity : -
  Squelch Sensitivity : -
  Selectivity : -
  Spurious Response Rejection : -
  Intermodulation Modulation : -
  Adjacent Channel Selectivity : -
  Audio Frequency Response : -
  Frequency Stabilit : -
  Audio Output : -
  Distortion : -